OBWIESZCZENIE W SPRAWIE LIKWIDACJI STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

 

Likwidator stowarzyszenia zwykłego pod nazwą

Klub Piłki Siatkowej „Kielce” w likwidacji

Ul. Leszka  Drogosza 2,25-093 Kielce

NIP 9592012472, REGON 380953234

informuje, iż stowarzyszenie to zostało rozwiązane na mocy uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia pod nazwą Klub Piłki Siatkowej Kielce „ Buskowianka” w Kielcach z dnia 29.03.2019 r.


Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres siedziby stowarzyszenia.

 

Likwidator