t4

INFORMACJE PERSONALNE

Imię i nazwisko:  Marcin Jamróz

Funkcja:  Kierownik drużyny