Świętokrzyska Siatkówka S.A.

ul. Drogosza 2
25-093 Kielce

NIP: 959-194-96-91,

KRS: 0000532263

biuro@siatkakielce.pl