Trener 

INFORMACJE PERSONALNE

Imię i nazwisko: Dariusz Daszkiewicz

 

Funkcja: Trener